Steeds meer vrouwen naar plastisch chirurg

Het is al lang geen elitaire bedoening meer en ook het taboe
dat er op rust lijkt langzaam op te lossen. De plastisch chirurg is er nu voor
iedereen, en de cijfers laten dit ook zien. Steeds meer vrouwen kiezen ervoor
om een cosmetische ingreep te ondergaan. Er zijn veel verschillende redenen
waarom vrouwen ervoor kiezen om een dergelijke ingreep te ondergaan en ook de
soort ingreep wisselt sterk van persoon tot persoon.

De stijging kan komen door een aantal factoren. Zoals
hierboven beschreven is het taboe doorbroken en is het ook toegankelijker
geworden. Daarnaast kan ook de rol van bekende personen een rol spelen,
aangezien veel populaire vrouwelijke rolmodellen er tegenwoordig openlijk voor
uitkomen dat zij een dergelijke ingreep hebben ondergaan. Dit lijkt bevestigd
te worden door het feit dat één op de vijf vrouwen op haar twintigste nadenkt
over een cosmetische ingreep, terwijl dit onder vrouwen van boven de vijftig
slechts zes procent van de vrouwen is.

De populairste ingrepen in Nederland zijn een
botoxbehandeling zoals lippen
vergroten
(vijfentwintig procent), gevolgd door borstvergrotingen (twintig
procent) en de buikwandcorrectie (vijftien procent). De redenen zijn erg
divers. Twee derde van de vrouwen gaf aan hier zelfverzekerder van te worden,
de helft deed het om er beter uit te zien en dertien procent van de
ondervraagden deed het om haar partner te behouden. Ook wordt de carrière genoemd:
zestien procent denkt haar kansen op de arbeidsmarkt hiermee te vergroten.

De toename is overigens niet alleen in Nederland waar te
nemen, maar ook bij onze westerburen, de Britten, is het aantal cosmetische
ingrepen aanzienlijk gestegen, met wel dertien procent ten opzichte van vorig
jaar. Vooral het aantal liposucties nam aanzienlijk toe zowel bij mannen als
vrouwen. Verder nam bij Britse vrouwen de liquid facelift de
tweede plek in beslag.